Product Image Nộm mướp đắng và ruốc

Nộm mướp đắng và ruốc

Số lượng: 1 Miếng
1 offers from 50'000.00 - 50'000.00 (AVG 50'000.00)

Từ khóa tìm kiếm
Quán Kiên Cao 69
50'000.00