Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
86 Robusta Coffee - Ô Chợ Dừa

86 Robusta Coffee - Ô Chợ Dừa

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Ô Chợ Dừa 86
Đống Đa,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cola
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
15'000.00
Cà phê
d16.png
20'000.00
d16.png
20'000.00
Da ua
noPic.jpg
20'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Nước ép
d34.png
30'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
30'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
Trà
d22.png
20'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
20'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên