Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Cowboy's Place Coffee & Tea House,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Cowboy

Cowboy's Place Coffee & Tea House

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Tôn Đức Thắng 1A
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cocktail
Cà phê
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
39'000.00
Cà phê
d16.png
49'000.00
d19.png
52'000.00
d16.png
44'000.00
d16.png
39'000.00
d16.png
44'000.00
d16.png
39'000.00
d16.png
44'000.00
d16.png
34'000.00
d16.png
54'000.00
d22.png
49'000.00
Nước ép
d34.png
54'000.00
d34.png
49'000.00
d34.png
39'000.00
d34.png
37'000.00
d34.png
37'000.00
Sinh tố
d33.png
49'000.00
d33.png
49'000.00
d33.png
49'000.00
d33.png
54'000.00
d33.png
49'000.00
Trà
d22.png
59'000.00
d22.png
Trà vải
1 Ly
46'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
46'000.00
d22.png
34'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên