Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Dili's Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Dili

Dili's Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ 239
Tân Phú,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cocktail
Cola
Cà phê
Khác
Nước ngọt
Nước ép
Trà
Cocktail
noPic.jpg
25'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
25'000.00
Khác
noPic.jpg
27'000.00
noPic.jpg
31'000.00
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
27'000.00
noPic.jpg
Red Bull
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
Soda Cam
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
Soda dâu
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
Soda kiwi
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Nước ngọt
noPic.jpg
25'000.00
Nước ép
d34.png
22'000.00
Trà
d22.png
30'000.00
d22.png
28'000.00
d22.png
Trà dâu
1 Ly
28'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
30'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên