Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
GiL's Coffee - Phố Huế,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
GiL

GiL's Coffee - Phố Huế

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Phố Huế 7A
Hai Bà Trưng,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Bia
Chanh
Cola
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ngọt
Nước ép
Rau & Hoa quả
Trà
Bia
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
80'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Chanh
noPic.jpg
Sprite
1 Ly
20'000.00
Cola
noPic.jpg
Pepsi
1 Ly
20'000.00
Cà phê
d16.png
25'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
25'000.00
Da ua
d34.png
25'000.00
Khác
d22.png
35'000.00
noPic.jpg
Red Bull
1 Ly
20'000.00
noPic.jpg
Sodastream
1 Ly
20'000.00
Nước ngọt
noPic.jpg
20'000.00
Nước ép
d34.png
40'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
35'000.00
Trà
d22.png
40'000.00
d22.png
25'000.00
d22.png
Trà Xoài
1 Ly
35'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
35'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên