Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Homie's Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Homie

Homie's Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:30 a.m. - 10:30 p.m.
Đặng Văn Ngữ 101
Đống Đa,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Chanh
Cola
Cà phê
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Chanh
noPic.jpg
Sprite
1 Ly
25'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
25'000.00
Cà phê
d16.png
25'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
25'000.00
Khác
noPic.jpg
Kiwi Midori
Lassi Kiwi
1 Ly
69'000.00
noPic.jpg
Thịt bò khô
1 Đĩa
50'000.00
Nước ép
d34.png
25'000.00
d34.png
Nước ép chanh
Nước Chanh xanh
1 Ly
25'000.00
d34.png
Cam nha đam
Nước é Cam + Nha đam
1 Ly
2.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
Sinh tố
d33.png
50'000.00
Trà
d22.png
45'000.00
d22.png
55'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
50'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên