Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
L'arbre - Cake & Coffee Shop,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
L

L'arbre - Cake & Coffee Shop

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Hàm Long 4
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bánh ngọt
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Bánh ngọt
noPic.jpg
Bánh Tiramisu
1 Miếng
20'000.00
Cà phê
d16.png
25'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
20'000.00
Da ua
noPic.jpg
32'000.00
Khác
noPic.jpg
25'000.00
Nước ép
d34.png
30'000.00
d34.png
32'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
Trà
d22.png
15'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên