Bạn cần gì?

Máy tính

Máy tính bảng

Điện thoại di động

Nhận chất lượng cao với giá cả thấp

Nâng cao hiệu suất bán hàng

Shop trực tuyến được tích hợp đầy đủ
  1. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
  2. Được liệt kê trong Arrowprice.com
  3. Nhận hàng,Vận chuyển
  4. Sử dụng mạng lưới Arrowprice
Hệ thống POS (điểm bán lẻ)
  1. Bắt đầu mà không cài đặt
  2. Tổng quan
  3. Thông báo tình trạng đặt hàng
  4. Đặt hàng tại cửa hàng
  5. Quyền lợi từng nhân viên

Mọi người có thể đặt hàng từ bắt cứ đâu và đơn hàng sẽ được nhận, vận chuyển hoặc tiêu thụ tại cửa hàng

Giữ tổng quan

Quản lý các đơn hàng của bạn
Quản lý các bàn

Arrowprice sẽ luôn mang đến cái nhìn tổng thể hoàn hảo về việc kinh doanh hàng ngày của bạn

Quản lý nhân viên của bạn

Mỗi nhân viên có thể được đăng ký một tài khoản riêng để giúp bạn theo dõi công việc của họ

Tài khoản nhân viên cá nhân & sự phân công các quyền lợi quản trị

Nhân viên của bạn có thể sử dụng thiết bị di động của riêng mình

Hiểu việc kinh doanh của bạn

Truy cập bản tường thuật thời gian thực và đưa ra những quyết định giúp làm tăng đẳng cấp việc kinh doanh của bạn

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc
Quy trình đặt hàng nhanh và hiẹeu quả