Lạc Coffee - Pasteur

Lạc Coffee - Pasteur

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Pasteur 230/1
Quận 3,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Khác
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Cocktail
d39.png
Pink Lady
1 Ly
29'000.00
Cà phê
d16.png
18'000.00
d16.png
16'000.00
d16.png
10'000.00
Khác
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
29'000.00
noPic.jpg
Soda kiwi
1 Ly
29'000.00
noPic.jpg
29'000.00
Nước ép
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
Soda chanh
1 Ly
29'000.00
Sinh tố
d33.png
29'000.00
d33.png
29'000.00
d33.png
29'000.00
d33.png
29'000.00
d33.png
29'000.00
d33.png
29'000.00
d33.png
29'000.00
d33.png
29'000.00
d33.png
29'000.00
Trà
d22.png
32'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên