Prostudio Coffee - Cafe Phim Trường

Prostudio Coffee - Cafe Phim Trường

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Võ Thị Sáu 188
Quận 3,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cocktail
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
Mojito dâu
Cocktail Mojito
1 Ly
44'000.00
noPic.jpg
44'000.00
noPic.jpg
44'000.00
noPic.jpg
44'000.00
noPic.jpg
44'000.00
Cà phê
noPic.jpg
42'000.00
d16.png
28'000.00
d16.png
42'000.00
d16.png
42'000.00
d16.png
24'000.00
Da ua
d34.png
24'000.00
d34.png
29'000.00
noPic.jpg
40'000.00
noPic.jpg
46'000.00
noPic.jpg
40'000.00
noPic.jpg
40'000.00
noPic.jpg
40'000.00
Khác
noPic.jpg
36'000.00
d22.png
46'000.00
Nước ép
d34.png
42'000.00
d34.png
42'000.00
d34.png
42'000.00
d34.png
42'000.00
d34.png
42'000.00
d34.png
42'000.00
d34.png
42'000.00
noPic.jpg
40'000.00
Sinh tố
d33.png
40'000.00
d33.png
40'000.00
d33.png
40'000.00
Trà
d22.png
40'000.00
d22.png
40'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên