Deprecated: Creation of dynamic property prodData::$desc is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/product/class/prodDataClass.php on line 74
Sản phẩm Cơm tấm sườn bì
Product Image Cơm tấm sườn bì

Cơm tấm sườn bì

Số lượng: 1 Miếng
1 offers from 30'000.00 - 30'000.00 (AVG 30'000.00)

Từ khóa tìm kiếm
Cơm tấm Sài Gòn
30'000.00