Deprecated: Creation of dynamic property prodData::$desc is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/product/class/prodDataClass.php on line 74
Sản phẩm Đậu hấp
Product Image Đậu hấp

Đậu hấp

Số lượng: 1 Miếng
1 offers from 20'000.00 - 20'000.00 (AVG 20'000.00)

Từ khóa tìm kiếm
Quán Kiên Cao 69
20'000.00