Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
1900 Le Theathre Bar

1900 Le Theathre Bar

0 Bình luận

Loại:
Bar/Pub
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
10:00 a.m. - 1:00 a.m.
Tạ Hiện 8
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Chanh
Cocktail
Cola
Nước ngọt
Chanh
noPic.jpg
7Up
1 Ly
40'000.00
Cocktail
noPic.jpg
120'000.00
noPic.jpg
120'000.00
d15.png
120'000.00
d71.png
120'000.00
noPic.jpg
120'000.00
noPic.jpg
120'000.00
noPic.jpg
120'000.00
noPic.jpg
120'000.00
d43.png
Margarita
1 Ly
120'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca Cola
1 Ly
40'000.00
Nước ngọt
noPic.jpg
40'000.00
noPic.jpg
40'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên