Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
3h Coffee Take Away - Nguyễn Văn Cừ,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
3h Coffee Take Away - Nguyễn Văn Cừ

3h Coffee Take Away - Nguyễn Văn Cừ

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 11:00 p.m.
Nguyễn Văn Cừ 353
Long Biên,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Rau & Hoa quả
Trà
Cà phê
d16.png
33'000.00
d16.png
33'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
33'000.00
d16.png
22'000.00
d16.png
20'000.00
noPic.jpg
38'000.00
Da ua
noPic.jpg
33'000.00
noPic.jpg
33'000.00
Khác
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
38'000.00
noPic.jpg
43'000.00
Nước ép
d34.png
28'000.00
d34.png
30'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
38'000.00
noPic.jpg
Passion Ice Blended
Đá Xay vị Chanh Leo Tuyết
1 Bát
38'000.00
noPic.jpg
Lemon Pie Ice Blended
Đá Xay vị Chanh Tuyết
1 Bát
38'000.00
noPic.jpg
38'000.00
Trà
d22.png
23'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên