Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
81QT Restaurant & Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
81QT Restaurant & Coffee

81QT Restaurant & Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
9:00 a.m. - 11:00 p.m.
Quán Thánh 81
Ba Đình,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Khác
Nước ép
Trà
Cà phê
d16.png
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
35'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
60'000.00
Nước ép
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
65'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
noPic.jpg
50'000.00
Trà
d22.png
Trà dâu
1 Ly
55'000.00
d22.png
Atiso
Trà Hibicus
1 Ly
65'000.00
d22.png
Trà Táo
1 Ly
55'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
55'000.00
d22.png
65'000.00
d22.png
65'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên