Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Aichage - Coffee & Tea,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Aichage - Coffee & Tea

Aichage - Coffee & Tea

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Triệu Việt Vương 110
Hai Bà Trưng,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bánh mỳ kẹp
Cocktail
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Thịt bò
Trà
Bánh mỳ kẹp
noPic.jpg
15'000.00
noPic.jpg
Bánh mỳ pate
1 Miếng
20'000.00
Cocktail
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Cà phê
d16.png
30'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
20'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
20'000.00
Da ua
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Khác
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Nước ép
d34.png
20'000.00
d34.png
20'000.00
d34.png
20'000.00
d34.png
20'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
25'000.00
Sinh tố
d33.png
40'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
Thịt bò
noPic.jpg
Nem chua rán
1 Miếng
25'000.00
Trà
d22.png
20'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
15'000.00
d22.png
15'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên