Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Bông Súng - Âm Thực Chay & Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Bông Súng - Âm Thực Chay & Coffee

Bông Súng - Âm Thực Chay & Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Nguyễn Du, P. Bến Nghé 86
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Da ua
Khác
Mỳ sợi
Nước ép
Roll dish
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
80'000.00
d16.png
50'000.00
noPic.jpg
90'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
90'000.00
d16.png
90'000.00
d16.png
35'000.00
Da ua
d34.png
50'000.00
noPic.jpg
70'000.00
noPic.jpg
60'000.00
Khác
d22.png
90'000.00
Mỳ sợi
noPic.jpg
Bún chả giò
Bún chả
1 Miếng
59'000.00
noPic.jpg
Bún riêu chay
1 Miếng
59'000.00
noPic.jpg
Mì xào dòn
1 Miếng
75'000.00
Nước ép
d34.png
60'000.00
d34.png
50'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
60'000.00
Roll dish
noPic.jpg
Gỏi cuốn
1 Miếng
12'000.00
Sinh tố
d33.png
60'000.00
d33.png
60'000.00
d33.png
60'000.00
d33.png
60'000.00
Trà
d22.png
Trà xanh
Trà
1 Ly
60'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên