Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Be & John Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Be & John Coffee

Be & John Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Điện Biên Phủ, P. Đa Kao 187B
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Bánh mỳ kẹp
Cocktail
Cà phê
Milkshake
Nước ép
Trà
Bánh mỳ kẹp
noPic.jpg
Bánh mì trứng
1 Miếng
40'000.00
Cocktail
d40.png
37'000.00
noPic.jpg
37'000.00
Cà phê
d16.png
35'000.00
d16.png
38'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
38'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
29'000.00
d16.png
25'000.00
Milkshake
noPic.jpg
29'000.00
Nước ép
d34.png
35'000.00
Trà
d22.png
45'000.00
d22.png
27'000.00
d22.png
Trà chanh
1 Ly
30'000.00
d22.png
27'000.00
d22.png
30'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên