Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Ben Coffee House - Ngô Đức Kế

Ben Coffee House - Ngô Đức Kế

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Ngô Đức Kế 42
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cà phê
Khác
Nước ép
Trà
Cà phê
d16.png
35'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
36'000.00
d16.png
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
45'000.00
Khác
noPic.jpg
45'000.00
Nước ép
d34.png
39'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
39'000.00
d34.png
35'000.00
Trà
d22.png
5'000.00
d22.png
42'000.00
d22.png
45'000.00
d22.png
Trà chanh
1 Ly
25'000.00
d22.png
42'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
45'000.00
d22.png
28'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên