Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Bing Coffee - Lương Thế Vinh,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Bing Coffee - Lương Thế Vinh

Bing Coffee - Lương Thế Vinh

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Lương Thế Vinh 137B
Thanh Xuân,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bánh ngọt
Cocktail
Cà phê
Da ua
Khoai chiên
Khác
Nem
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Thịt bò
Trà
Bánh ngọt
noPic.jpg
15'000.00
noPic.jpg
15'000.00
Cocktail
noPic.jpg
20'000.00
noPic.jpg
20'000.00
noPic.jpg
20'000.00
Cà phê
d16.png
20'000.00
d16.png
20'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
15'000.00
Da ua
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Khoai chiên
noPic.jpg
20'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
20'000.00
noPic.jpg
20'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
Phomai que
1 Miếng
7'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
Soda dâu
1 Ly
22'000.00
Nem
noPic.jpg
Xúc xích chiên
1 Miếng
10'000.00
Nước ép
d34.png
20'000.00
d34.png
20'000.00
d34.png
20'000.00
d34.png
20'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
Soda chanh
1 Ly
22'000.00
noPic.jpg
22'000.00
noPic.jpg
Soda vải
1 Ly
22'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
Thịt bò
noPic.jpg
Nem chua rán
1 Miếng
20'000.00
Trà
d22.png
Hồng trà
Hồng trà
1 Ly
15'000.00
d22.png
Trà chanh
1 Ly
15'000.00
d22.png
Trà dâu
1 Ly
20'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
15'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
18'000.00
d22.png
15'000.00
d22.png
Trà Xoài
1 Ly
20'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
20'000.00
d22.png
15'000.00
noPic.jpg
30'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên