Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Blu Coffee

Blu Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Tân Hương, Tân Quý 246
Tân Phú,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Da ua
Nem
Trà
Cà phê
d16.png
25'000.00
d16.png
15'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
27'000.00
noPic.jpg
Mocha Frappuccino
Cà phê Mocha Đá xay
1 Ly
27'000.00
d16.png
Frappuccino
Cà phê Đá xay Sữa
1 Ly
25'000.00
d16.png
Greentea Latte
Matcha Latte
1 Ly
27'000.00
Da ua
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Nem
noPic.jpg
Xúc xích chiên
1 Miếng
15'000.00
Trà
d22.png
Trà chanh
1 Ly
20'000.00
d22.png
Trà dâu
1 Ly
22'000.00
d22.png
Trà Táo
1 Ly
22'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
22'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên