Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Boeing Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Boeing Coffee

Boeing Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
9:00 a.m. - 10:00 p.m.
Trúc Bạch 29
Ba Đình,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
Chanh Mojito
Cocktail Mojito
1 Ly
35'000.00
d46.png
Việt Quất Mojito
Cocktail Mojito quất
1 Ly
35'000.00
Cà phê
d16.png
Bạc xỉu
Bạc xỉu
1 Ly
30'000.00
noPic.jpg
Cà Phê Nâu
Brown coffee
1 Ly
30'000.00
d16.png
Americano nóng
Cà phê Americano
1 Ly
35'000.00
d16.png
Cappuccino
Cà phê Cappuccino
1 Ly
35'000.00
d16.png
Expresso Con Panna
Cà phê Espresso con panna
1 Ly
35'000.00
d16.png
Expresso (nóng)
Cà phê Espresso Romano
1 Ly
35'000.00
d16.png
Flat White
Cà phê Flat white
1 Ly
35'000.00
d16.png
Latte
Cà phê Latte
1 Ly
35'000.00
d16.png
Caramel Macchiato
Cà phê Macchiato
1 Ly
35'000.00
d16.png
Sô cô la
Cà phê Sôcôla đen
1 Ly
35'000.00
d16.png
Expresso Macchiato
Cà phê w. Espresso
1 Ly
35'000.00
d16.png
Cà Phê Đen
Cà phê đen
1 Ly
30'000.00
Sinh tố
d33.png
Sinh tố Bơ
Sinh tố bơ
1 Ly
35'000.00
d33.png
Sinh tố Chanh Leo
Sinh tố chanh leo
1 Ly
35'000.00
d33.png
Sinh tố Dâu
Sinh tố dâu
1 Ly
35'000.00
d33.png
Sinh tố Xoài
Sinh tố xoài
1 Ly
35'000.00
Trà
d22.png
Lipton Nóng/đá
Trà Lipton
1 Ly
30'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên