Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Cabin - Coffee And More,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Cabin - Coffee And More

Cabin - Coffee And More

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ 242
Tân Phú,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cola
Cà phê
Khác
Milkshake
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
10'000.00
Cà phê
d16.png
12'000.00
d16.png
Frappuccino
Cà phê đá xay
1 Ly
25'000.00
d16.png
Frappuccino hạt dẻ
Cà phê Đá xay Hazelnut
1 Ly
32'000.00
d16.png
10'000.00
Khác
noPic.jpg
Red Bull
1 Ly
12'000.00
Milkshake
Nước ép
d34.png
20'000.00
d34.png
20'000.00
d34.png
20'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
18'000.00
noPic.jpg
18'000.00
Sinh tố
d33.png
25'000.00
d33.png
20'000.00
d33.png
20'000.00
d33.png
25'000.00
d33.png
25'000.00
d33.png
22'000.00
d33.png
20'000.00
d33.png
20'000.00
Trà
d22.png
32'000.00
d22.png
14'000.00
d22.png
14'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên