Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Chevi - Tea & Coffee - Phạm Ngọc Thạch

Chevi - Tea & Coffee - Phạm Ngọc Thạch

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
9:00 a.m. - 11:00 p.m.
Phạm Ngọc Thạch 24B4
Đống Đa,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cà phê
Khác
Thịt lợn
Trà
Cà phê
d16.png
45'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
39'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Khác
noPic.jpg
32'000.00
d22.png
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Thịt lợn
noPic.jpg
49'000.00
Trà
d22.png
Hồng trà
Hồng trà
1 Ly
25'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
37'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
Trà chanh
1 Ly
32'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
Trà dâu
1 Ly
32'000.00
d22.png
25'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
37'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
37'000.00
d22.png
39'000.00
d22.png
37'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
Trà vải
1 Ly
32'000.00
d22.png
25'000.00
d22.png
Trà Xoài
1 Ly
32'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
32'000.00
d22.png
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên