Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Citi Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Citi Coffee

Citi Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 11:00 p.m.
Tuệ Tĩnh 63
Hai Bà Trưng,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
22'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
20'000.00
Da ua
noPic.jpg
35'000.00
d22.png
30'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Khác
noPic.jpg
45'000.00
d22.png
Frappucino trà xanh
Matcha Đá Xay
1 Bát
40'000.00
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
Nước ép
d34.png
30'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
Frappucino hạt dẻ
Đá Xay vị Hạt dẻ
1 Bát
40'000.00
Sinh tố
d33.png
40'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
40'000.00
d33.png
35'000.00
Trà
d22.png
20'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
20'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên