Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Citizen Coffee

Citizen Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 10:30 p.m.
Tô Vĩnh Diện, P. Linh Chiểu 110
Thủ Đức,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Kem
Khác
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
27'000.00
d16.png
27'000.00
d16.png
24'000.00
d16.png
27'000.00
d16.png
27'000.00
d16.png
27'000.00
noPic.jpg
32'000.00
d16.png
32'000.00
Kem
Khác
noPic.jpg
32'000.00
d22.png
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Sinh tố
d33.png
32'000.00
d33.png
32'000.00
Trà
d22.png
27'000.00
d22.png
27'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
32'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên