Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Coban Coffee - Nguyễn Trọng Tuyển,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Coban Coffee - Nguyễn Trọng Tuyển

Coban Coffee - Nguyễn Trọng Tuyển

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Nguyễn Trọng Tuyển 99
Phú Nhuận,Ho Chi Minh,Vietnam

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/prod/get/getAllShopProd.php on line 134

Nhặt hàng

Cola
Cà phê
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Lon
20'000.00
Cà phê
noPic.jpg
20'000.00
noPic.jpg
20'000.00
noPic.jpg
22'000.00
noPic.jpg
22'000.00
Khác
noPic.jpg
Aquafina
1 Chai
20'000.00
Nước ép
noPic.jpg
Chanh dây
1 Ly
30'000.00
Sinh tố
noPic.jpg
Dâu
1 Ly
35'000.00
noPic.jpg
Xoài
1 Ly
35'000.00
noPic.jpg
Trà xanh
1 Ly
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Trà
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
Coban mix
1 Ly
35'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên