Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính

Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 10:00 p.m.
Phó Đức Chính 2
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cà phê
Khác
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
40'000.00
d16.png
50'000.00
d16.png
50'000.00
d16.png
50'000.00
noPic.jpg
60'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
35'000.00
d22.png
60'000.00
Khác
d22.png
70'000.00
Sinh tố
d33.png
65'000.00
d33.png
65'000.00
d33.png
60'000.00
Trà
d22.png
40'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
50'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên