Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính

Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 10:00 p.m.
Phó Đức Chính 2
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cà phê
Khác
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
40'000.00
d16.png
50'000.00
d16.png
50'000.00
d16.png
50'000.00
noPic.jpg
60'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
35'000.00
d22.png
60'000.00
Khác
d22.png
70'000.00
Sinh tố
d33.png
65'000.00
d33.png
65'000.00
d33.png
60'000.00
Trà
d22.png
40'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
50'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên