Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Eden Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Eden Coffee

Eden Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 11:00 p.m.
Nhà Thờ 2
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
Americano (Hot/iced)
Cà phê Americano
1 Ly
40'000.00
d16.png
Cappuccino (Hot/iced)
Cà phê Cappuccino
1 Ly
50'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
Espresso Conpanna
Cà phê Espresso con panna
1 Ly
50'000.00
d16.png
Latte (Hot/iced)
Cà phê Latte
1 Ly
55'000.00
d16.png
Mocha(Hot/iced)
Cà phê Mocha
1 Ly
55'000.00
Sinh tố
d33.png
Sinh tố bơ
Sinh tố bơ
1 Ly
60'000.00
d33.png
Sinh tố Chanh Leo
Sinh tố chanh leo
1 Ly
55'000.00
d33.png
Sinh tố dưa hấu
Sinh tố dưa hấu
1 Ly
60'000.00
d33.png
Sinh Tố Mãng cầu
Sinh tố mãng cầu
1 Ly
60'000.00
d33.png
Sibh tố xoài
Sinh tố xoài
1 Ly
60'000.00
Trà
d22.png
Trà Hoa cúc
Trà hoa cúc
1 Ly
55'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên