Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Fagioli Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Fagioli Coffee

Fagioli Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Gia đình
Miễn phí gửi xe
Nhóm
Thanh niên
Wifi miễn phí
Điều hòa
Tô Tịch 2
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bia
Cocktail
Cola
Cà phê
Da ua
Mỳ sợi
Nước ngọt
Sinh tố
Socola
Trà
Bia
%
noPic.jpg
Beer heineken
Heineken (0,3l Chai)
1 Pet
28'500.00
30'000.00
Cocktail
%
noPic.jpg
28'500.00
30'000.00
%
noPic.jpg
28'500.00
30'000.00
%
d46.png
33'250.00
35'000.00
%
noPic.jpg
33'250.00
35'000.00
Cola
%
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
14'250.00
15'000.00
Cà phê
%
d16.png
19'000.00
20'000.00
%
d16.png
27'550.00
29'000.00
%
d16.png
19'000.00
20'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
27'550.00
29'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
Coffee Latte Machiato
Cà phê Latte Machiato
1 Ly
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
22'800.00
24'000.00
%
d16.png
28'500.00
30'000.00
%
d16.png
28'500.00
30'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
19'000.00
20'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
%
d16.png
33'250.00
35'000.00
Da ua
%
noPic.jpg
33'250.00
35'000.00
%
noPic.jpg
33'250.00
35'000.00
%
d22.png
33'250.00
35'000.00
%
noPic.jpg
33'250.00
35'000.00
Mỳ sợi
%
noPic.jpg
28'500.00
30'000.00
Nước ngọt
%
noPic.jpg
14'250.00
15'000.00
%
noPic.jpg
9'500.00
10'000.00
Sinh tố
%
d33.png
33'250.00
35'000.00
Socola
%
noPic.jpg
33'250.00
35'000.00
Trà
%
d22.png
19'000.00
20'000.00
%
d22.png
33'250.00
35'000.00
%
d22.png
33'250.00
35'000.00
%
d22.png
19'000.00
20'000.00
%
d22.png
28'500.00
30'000.00
%
d22.png
Trà Latte
1 Ly
33'250.00
35'000.00
%
d22.png
33'250.00
35'000.00
%
d22.png
19'000.00
20'000.00
%
d22.png
28'500.00
30'000.00
%
d22.png
28'500.00
30'000.00
%
d22.png
36'100.00
38'000.00
%
d22.png
28'500.00
30'000.00
%
d22.png
Trà vải
1 Ly
28'500.00
30'000.00
%
d22.png
36'100.00
38'000.00
%
d22.png
Trà Xoài
1 Ly
28'500.00
30'000.00
%
d22.png
Trà Đào
1 Ly
19'000.00
20'000.00
%
d22.png
36'100.00
38'000.00
%
d22.png
33'250.00
35'000.00
%
d22.png
23'750.00
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên