Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Firefly Coffee,Trà/Cà phê,Quán cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Firefly Coffee

Firefly Coffee

1 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Già
Gia đình
Nhà vệ sinh
Nhóm
Phương tiện giao thông công cộng
Thanh niên
Trẻ em
Wifi miễn phí
Xe hơi
Điều hòa
Nguyễn Trãi 93
Thanh Xuân,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cam
Cocktail
Cola
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ngọt
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cam
noPic.jpg
25'000.00
Cocktail
noPic.jpg
75'000.00
noPic.jpg
85'000.00
noPic.jpg
85'000.00
noPic.jpg
85'000.00
d45.png
85'000.00
d11.png
95'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca Cola
1 Ly
25'000.00
Cà phê
d16.png
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
d16.png
27'000.00
d16.png
25'000.00
Da ua
noPic.jpg
29'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Nước ngọt
noPic.jpg
20'000.00
Nước ép
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
Trà
d22.png
22'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên