Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
GU Coffee. Tea. Dessert,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
GU Coffee. Tea. Dessert

GU Coffee. Tea. Dessert

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 12:00 a.m.
Lê Thị Riêng 99B
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Bánh mỳ kẹp
Bánh ngọt
Cà phê
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Bánh mỳ kẹp
noPic.jpg
20'000.00
Bánh ngọt
noPic.jpg
Bánh Tiramisu
1 Miếng
32'000.00
Cà phê
d16.png
22'000.00
Khác
noPic.jpg
Thịt bò khô
1 Đĩa
32'000.00
Nước ép
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
Trà
d22.png
35'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
35'000.00
d22.png
35'000.00
d22.png
35'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên