Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Hello 5 Coffe

Hello 5 Coffe

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão 246
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
25'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
37'000.00
d16.png
22'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
47'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
28'000.00
d16.png
37'000.00
d16.png
48'000.00
d16.png
48'000.00
d16.png
48'000.00
d16.png
22'000.00
Da ua
noPic.jpg
38'000.00
noPic.jpg
37'000.00
noPic.jpg
37'000.00
noPic.jpg
37'000.00
noPic.jpg
37'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
37'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
34'000.00
noPic.jpg
38'000.00
noPic.jpg
48'000.00
noPic.jpg
27'000.00
Nước ép
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
28'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
40'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
37'000.00
Sinh tố
d33.png
38'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
42'000.00
d33.png
38'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
45'000.00
Trà
d22.png
Trà đen chanh nóng
Hồng trà chanh
1 Ly
27'000.00
d22.png
Trà đen sữa lạnh
Hồng trà sữa
1 Ly
32'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
48'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
40'000.00
d22.png
45'000.00
d22.png
17'000.00
d22.png
27'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên