Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Heritage Coffee & Clothes,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Heritage Coffee & Clothes

Heritage Coffee & Clothes

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
12:00 a.m. - 11:30 p.m.
Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình 10
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Chanh
Cocktail
Cola
Cà phê
Khác
Milkshake
Nước ngọt
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Chanh
noPic.jpg
7Up
1 Ly
30'000.00
Cocktail
Cola
noPic.jpg
Coke Lite
1 Ly
30'000.00
Cà phê
d19.png
49'000.00
d16.png
55'000.00
d16.png
55'000.00
d22.png
55'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
55'000.00
d16.png
55'000.00
d16.png
49'000.00
d16.png
55'000.00
d16.png
55'000.00
d16.png
27'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
35'000.00
noPic.jpg
49'000.00
noPic.jpg
Red Bull
1 Ly
33'000.00
noPic.jpg
49'000.00
noPic.jpg
Soda kiwi
1 Ly
55'000.00
noPic.jpg
Soda đào
1 Ly
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Milkshake
Nước ngọt
noPic.jpg
30'000.00
Nước ép
d34.png
33'000.00
d34.png
33'000.00
d34.png
33'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
Soda dứa
1 Ly
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
Sinh tố
d33.png
55'000.00
d33.png
55'000.00
d33.png
55'000.00
d33.png
55'000.00
d33.png
55'000.00
d33.png
55'000.00
Trà
d22.png
27'000.00
d22.png
Trà Nhài
1 Ly
27'000.00
d22.png
27'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên