Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Hex Coffee - Phùng Hưng,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Hex Coffee - Phùng Hưng

Hex Coffee - Phùng Hưng

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 10:00 p.m.
Phùng Hưng 16C
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cola
Cà phê
Khác
Nước ngọt
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
Stinger
1 Ly
20'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca Cola
1 Ly
20'000.00
Cà phê
d16.png
30'000.00
d16.png
32'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
32'000.00
d16.png
41'000.00
noPic.jpg
38'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
38'000.00
Khác
noPic.jpg
38'000.00
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
43'000.00
noPic.jpg
45'000.00
Nước ngọt
noPic.jpg
20'000.00
Nước ép
d34.png
35'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
38'000.00
Sinh tố
d33.png
38'000.00
d33.png
39'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
39'000.00
d33.png
36'000.00
d33.png
36'000.00
Trà
d22.png
25'000.00
d22.png
Trà chanh
1 Ly
30'000.00
d22.png
Trà dâu
1 Ly
32'000.00
d22.png
Trà Táo
1 Ly
32'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
35'000.00
d22.png
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên