Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
High Notes Coffee & Fruit bar,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
High Notes Coffee & Fruit bar

High Notes Coffee & Fruit bar

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình 150
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Bánh mỳ kẹp
Cà phê
Khoai chiên
Khác
Mỳ sợi
Nước ép
Sinh tố
Thịt bò
Trà
Bánh mỳ kẹp
noPic.jpg
Bánh mì trứng
1 Miếng
30'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Cà phê
d16.png
35'000.00
d16.png
Coffê irish cream
Cà phê Ailen
1 Ly
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
28'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
38'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
38'000.00
d22.png
45'000.00
Khoai chiên
noPic.jpg
40'000.00
Khác
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
Mỳ sợi
Nước ép
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
d33.png
38'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
38'000.00
d33.png
38'000.00
Thịt bò
noPic.jpg
Bò lúc lắc
1 Miếng
65'000.00
Trà
d22.png
32'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên