Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Hun Khói - Buffet Nướng Tự Chọn,Nhà hàng,Khác in Đà Nẵng,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Hun Khói - Buffet Nướng Tự Chọn

Hun Khói - Buffet Nướng Tự Chọn

0 Bình luận

Loại:
Nhà hàng
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
1:00 a.m. - 10:30 p.m.
Nguyễn Hoàng 11
Hải Châu,Đà Nẵng,Vietnam

Nhặt hàng

Chanh
Cola
Chanh
noPic.jpg
7Up
1 Ly
15'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
15'000.00
noPic.jpg
Pepsi
1 Ly
15'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên