Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Kei - Korean Food & Coffee Style - Cao Bá Quát,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Kei - Korean Food & Coffee Style - Cao Bá Quát

Kei - Korean Food & Coffee Style - Cao Bá Quát

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 10:00 p.m.
Cao Bá Quát 38A
Ba Đình,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cocktail
Cà phê
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
60'000.00
noPic.jpg
60'000.00
Cà phê
d16.png
35'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
30'000.00
Khác
noPic.jpg
60'000.00
d22.png
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
noPic.jpg
Soda đào
1 Ly
55'000.00
Nước ép
d34.png
45'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
Sinh tố
d33.png
55'000.00
d33.png
55'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
Trà
d22.png
Trà Thái
1 Ly
45'000.00
d22.png
45'000.00
d22.png
35'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên