Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Koicha Saigon - Bubble Tea & Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Koicha Saigon - Bubble Tea & Coffee

Koicha Saigon - Bubble Tea & Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
08:30 a.m. - 10:00 p.m.
Phan Bội Châu, P. Bến Nghé 38
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cà phê
Trà
Cà phê
d16.png
45'000.00
d16.png
54'000.00
d16.png
39'000.00
d16.png
54'000.00
d16.png
39'000.00
d16.png
39'000.00
d16.png
54'000.00
d22.png
54'000.00
Trà
d22.png
36'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
39'000.00
d22.png
36'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên