Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Lạ coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Lạ coffee

Lạ coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 10:30 p.m.
Giải Phóng 235
Hai Bà Trưng,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Da ua
Khác
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Cocktail
d40.png
Mojito blue caracao
Cocktail Blue Mojito
1 Ly
20'000.00
Cà phê
d16.png
Nâu pha sẵn
Cà phê nâu
1 Ly
20'000.00
d16.png
Đen pha sẵn
Cà phê đen
1 Ly
18'000.00
d16.png
Cà phê kem
Cà phê đen phủ kem
1 Ly
30'000.00
Da ua
noPic.jpg
30'000.00
Khác
d22.png
30'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
30'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
30'000.00
Trà
d22.png
Dilmah nóng/đá
Trà Dihma
1 Ly
15'000.00
d22.png
Trà gừng nóng
Trà gừng
1 Ly
18'000.00
d22.png
Lipton nóng/đá
Trà Lipton
1 Ly
15'000.00
d22.png
Trà với sữa
Trà sữa
1 Ly
18'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên