Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Lều Coffee - Tạ Hiện ,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Lều Coffee - Tạ Hiện

Lều Coffee - Tạ Hiện

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
9:00 a.m. - 11:00 p.m.
Tạ Hiện 1
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Cà phê
d16.png
30'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
39'000.00
d16.png
19'000.00
Da ua
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
Sữa chua Mix
Sữa chua matcha
1 Ly
45'000.00
noPic.jpg
Sữa chua đá xay
Sữa chua đánh đá
1 Bát
25'000.00
Khác
noPic.jpg
Kakao sữa
Cacao
1 Ly
30'000.00
noPic.jpg
Kakao sữa đá
Cacao (Đá)
1 Ly
30'000.00
Nước ép
noPic.jpg
30'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên