Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Leo Coffee & Tea,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Leo Coffee & Tea

Leo Coffee & Tea

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
0:01 a.m. - 12:59 p.m.
Pham Ngu Lao 111
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Bia
Chanh
Cocktail
Cola
Cà phê
Các món cơm
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Đá Xay
Bia
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Chanh
noPic.jpg
7Up
1 Ly
30'000.00
Cocktail
noPic.jpg
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
30'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
Pepsi
1 Ly
30'000.00
Cà phê
d16.png
45'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
55'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
40'000.00
Các món cơm
noPic.jpg
49'000.00
Khác
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
Soda kiwi
1 Ly
55'000.00
noPic.jpg
55'000.00
Nước ép
d34.png
40'000.00
d34.png
65'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
65'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
65'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
Sinh tố
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
55'000.00
d33.png
55'000.00
d33.png
55'000.00
Trà
d22.png
45'000.00
d22.png
45'000.00
d22.png
35'000.00
d22.png
55'000.00
d22.png
60'000.00
d22.png
Trà vải
1 Ly
55'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
55'000.00
d22.png
40'000.00
Đá Xay

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên