Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
LikeMe Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
LikeMe Coffee

LikeMe Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 11:00 p.m.
Yên Lãng 18
Đống Đa,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bia
Cocktail
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ngọt
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Bia
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Cocktail
d40.png
Blue curacao
Cocktail Blue Mojito
1 Ly
40'000.00
noPic.jpg
40'000.00
Cà phê
d16.png
45'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
25'000.00
Da ua
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Khác
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
Nước ngọt
noPic.jpg
20'000.00
Nước ép
d34.png
45'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
50'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
50'000.00
d34.png
50'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
40'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
45'000.00
Sinh tố
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
Trà
d22.png
25'000.00
d22.png
45'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
25'000.00
d22.png
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên