Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Little Chair Coffee - Nguyễn Thị Thập,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Little Chair Coffee - Nguyễn Thị Thập

Little Chair Coffee - Nguyễn Thị Thập

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:0 p.m. - 11:00 p.m.
Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong 335
Quận 7,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cocktail
Cà phê
Da ua
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
36'000.00
noPic.jpg
36'000.00
Cà phê
d16.png
29'000.00
d16.png
20'000.00
d16.png
18'000.00
Da ua
d34.png
32'000.00
noPic.jpg
29'000.00
noPic.jpg
29'000.00
noPic.jpg
29'000.00
noPic.jpg
29'000.00
noPic.jpg
29'000.00
noPic.jpg
22'000.00
noPic.jpg
29'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Nước ép
d34.png
32'000.00
d34.png
26'000.00
d34.png
26'000.00
d34.png
26'000.00
d34.png
26'000.00
d34.png
26'000.00
d34.png
26'000.00
Sinh tố
d33.png
32'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
26'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
26'000.00
d33.png
29'000.00
Trà
d22.png
Trà chanh xả
Trà chanh
1 Ly
35'000.00
d22.png
30'000.00
d22.png
Trà Táo
1 Ly
32'000.00
d22.png
29'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên