Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Local Bar - Tạ Hiện

Local Bar - Tạ Hiện

0 Bình luận

Loại:
Bar/Pub
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
4:00 p.m. - 5:00 a.m.
Tạ Hiện 16
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bia
Cocktail
Bia
noPic.jpg
70'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
50'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
40'000.00
Cocktail
d55.png
75'000.00
d1.png
75'000.00
d15.png
75'000.00
d48.png
75'000.00
noPic.jpg
75'000.00
d45.png
75'000.00
noPic.jpg
75'000.00
d71.png
75'000.00
d43.png
Margarita
1 Ly
75'000.00
noPic.jpg
Martini
1 Ly
75'000.00
d11.png
75'000.00
noPic.jpg
75'000.00
d9.png
75'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên