Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
London Coffee - Nguyễn Chí Thanh,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
London Coffee - Nguyễn Chí Thanh

London Coffee - Nguyễn Chí Thanh

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Nguyễn Chí Thanh 91
Đống Đa,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Da ua
Kem
Khoai chiên
Nem
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
45'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
30'000.00
Da ua
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Kem
f21.png
29'000.00
f21.png
Kem dừa
1 Miếng
29'000.00
f21.png
Kem Sôcôla
1 Miếng
29'000.00
Khoai chiên
noPic.jpg
48'000.00
Nem
noPic.jpg
Xúc xích chiên
1 Miếng
25'000.00
Nước ép
d34.png
45'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
45'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
50'000.00
Sinh tố
d33.png
55'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
Trà
d22.png
28'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên