Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Manor Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Manor Coffee

Manor Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 10:00 p.m.
Nguyễn Tất Thành 300AB
Quận 4,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Cà phê
d16.png
19'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
29'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
29'000.00
d16.png
31'000.00
noPic.jpg
32'000.00
d16.png
19'000.00
d16.png
32'000.00
d16.png
32'000.00
d16.png
17'000.00
Da ua
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Khác
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Nước ép
d34.png
25'000.00
d34.png
32'000.00
d34.png
25'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
d33.png
32'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
32'000.00
d33.png
32'000.00
Trà
d22.png
32'000.00
d22.png
32'000.00
d22.png
Trà sen
1 Ly
29'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
29'000.00
d22.png
29'000.00
d22.png
29'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên