Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Manzi - Bar & Cafe

Manzi - Bar & Cafe

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
9:00 a.m. - 11:30 p.m.
Phan Huy Ích 14
Ba Đình,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
55'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
30'000.00
Khác
Nước ép
d34.png
40'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
50'000.00
d34.png
60'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
50'000.00
Sinh tố
d33.png
50'000.00
d33.png
60'000.00
d33.png
60'000.00
d33.png
60'000.00
d33.png
60'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
60'000.00
Trà
d22.png
30'000.00
d22.png
Trà chanh
1 Ly
30'000.00
d22.png
Trà dâu
1 Ly
30'000.00
d22.png
Trà Nhài
1 Ly
30'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
30'000.00
d22.png
30'000.00
d22.png
30'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên