Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Masstige Coffee & Dessert,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Masstige Coffee & Dessert

Masstige Coffee & Dessert

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
9:00 a.m. - 10:00 p.m.
Hồ Tùng Mậu 125
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Bánh mỳ kẹp
Cocktail
Cà phê
Nước ép
Sinh tố
Trà
Bánh mỳ kẹp
noPic.jpg
45'000.00
Cocktail
noPic.jpg
50'000.00
Cà phê
d16.png
30'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
30'000.00
Nước ép
d34.png
40'000.00
Sinh tố
d33.png
50'000.00
Trà
d22.png
50'000.00
d22.png
Trà
1 Ly
35'000.00
d22.png
35'000.00
d22.png
Trà Latte
1 Ly
50'000.00
d22.png
35'000.00
d22.png
45'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên