Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Minh Tiến Coffee - Bà Triệu

Minh Tiến Coffee - Bà Triệu

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
6:00 a.m. - 10:00 p.m.
Bà Triệu 31
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
35'000.00
noPic.jpg
50'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
45'000.00
Nước ép
d34.png
35'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
Sinh tố
d33.png
40'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
55'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
40'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
45'000.00
d33.png
35'000.00
Trà
d22.png
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên